SB35F Heavy haul sliper för järnväg

SB35F 30 ton är Trafikverkets standardsliper för järnvägens tunga transportstråk, bland annat Malmbanan.
Slipern är försedd med Pandrol FastClip FC. Slipern levereras med rälplatta, isolator och 30 tons clips i pausläge.

Datablad

SB35F sliper för järnväg

SB35F 25 ton är Trafikverkets standardsliper för järnvägens linjetrafik.
Slipern är försedd med Pandrol FastClip FC. Slipern levereras med rälplatta, isolator och 25 tons clips i pausläge.

Datablad

SBR23V sliper för lätt järnväg, spårväg och tunnelbana

SBR23V är en ny standardsliper för lätt järnvägen, spårväg och tunnelbana för upp till 15 ton axellast och 80km/h.
Slipern är försedd med Pandrol FastClip FE. Slipern levereras med rälplatta, isolator och clips i pausläge.

Datablad

SL1 sliper för lätt järnväg, spårväg och tunnelbana

SL1 är en standardsliper för lätt järnvägen, spårväg och tunnelbana. Slipern är försedd med William Lee e-Clips skuldra.

Kontakta oss för mer information.

 

SL2 sliper för tunnelbana med strömskena

SL2 är en standardsliper för lätt järnvägen, spårväg och tunnelbana. Slipern är försedd med William Lee e-Clips skuldra.

Kontakta oss för mer information.

 

SL9 sliper för smalspårig järnväg

SL9 är en standardsliper för smalspårig järnväg. Slipern är försedd med William Lee e-Clips skuldra.

Kontakta oss för mer information.