HAS sliper för lätt järnväg, spårväg och tunnelbana

HAS (HIGH ATTENUATION SLEEPER) är en sliper för järnväg, spårväg och tunnelbana. Slipern är vibrationsdämpande
och är utvecklad för att användas i områden som kan störas av vibrationer.

Vänligen kontakta oss för ritningar