Välkommen till Strängbetong Rail AB

Strängbetong Rail erbjuder prefabricerade betongprodukter för infrastruktur såsom sliprar, fundament och plankorsningar för järnväg, spårväg och tunnelbana.

Via moderbolaget Consolis, R&D-centeret och våra systerbolag i Europa kan Strängbetong Rail erbjuda innovativa lösningar för kostnadseffektiva och ett enklare byggande av infrastruktur.

Strängbetong Rails produktsortiment innehåller blanda annat lösningar för höghastighetsjärnväg, vibrations och bullerdämpande lösningar, shallow-depth sliprar samt specialsliper för mätning av banöverbyggnad och banunderbyggnad kondition.