SMART Sleepers®

SMART SLEEPERS® är en patenterad produkt utevacklad av, vårt systeföretag, Sateba tillsammans med Cementys. Det är en innovative lösning för att övervaka spåret och banunderbyggnadens beteende. Genom SMART SLEEPERS® kan man samla statiskt eller dynamiskt information om spårets och banans kondition när tågen rullar över.

Med hjälp av SMART SLEEPERS® kan banans standard och kondition övervaks. Underhållsarbeten kan förutses och riktas till rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.

datablad